Object structure
Title:

Migration in Prague and the Prague Metropolitan Area

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Migracja w Pradze i praskim obszarze metropolitalnym

Creator:

Šašek, Miloslav

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 125-137

Abstrakt:

The text is focused on migration in the Czech Republic in the time of transformation of Czech society after 1989. Suburbanization tendencies have been on the rise since the mid 1990s in the Czech Republic. The analysis of migration shows hierarchical relations and the strengthening of a dominant position of Prague and the whole area of central Bohemia inthe settlement system of the Czech Republic. The process of concentration in the metropolitan areas will continue with the dominating area in central Bohemia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: