Object structure
Title:

Kierunki aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of the Revision of the Regional Strategies of Innovation in Poland

Creator:

Brol, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 37-45

Abstrakt:

Prezentowany tekst jest komunikatem z osiągania jednego z celów projektu badawczego pt. Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Celem tym było określenie kierunków aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) w Polsce, wynikających z:ewolucji celów polityki regionalnej Unii Europejskiej;doświadczeń krajów tzw. Starej Unii (EU-15), realizujących RSI od połowy lat 90. XX wieku; dotychczasowych doświadczeń polskich regionów w zakresie formułowania i realizacji RSI.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: