Object

Title: Bariery prawne w zarządzaniu marketingiem terytorialnym w miastach

Title in english:

Legal barriers in city’s tourism promotion management

Creator:

Krukowska, Renata ; Haponiuk, Iwona Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 90-100

Abstrakt:

Wdrażanie kompleksowych działań z zakresu promocji miasta często utrudniają bariery prawne. Celem pracy jest identyfikacja oraz określenie skutków, wraz z propozycją eliminacji, głównych przeszkód prawnych pojawiających się w działaniach samorządu miejskiego w promocji turystycznej. Artykuł opiera się na analizach empirycznych prowadzonych przez osoby zatrudnione w działach turystyki urzędów miast oraz wywiadach z przedstawicielami organizacji turystycznych. Zidentyfikowane bariery wymagają zmian legislacyjnych bądź nowych uregulowań prawnych, wykładni prawa oraz kreatywności w znajdowaniu rozwiązań. Barierą prawną w obrębie marketingu terytorialnego i promocji może być zarówno rygoryzm regulacji, jak i ich zbytnia liberalizacja. Należy szukać możliwości delegowania zadań do samorządu gospodarczego, przemysłu turystycznego czy ROT/LOT, natomiast działania związane z finansowaniem działań promocyjnych – ukierunkowywać na współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.08 ; oai:dbc.wroc.pl:60767

Language:

pol

Relation:

Marketing turystyczny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information