Object structure
Title:

Całoroczne pakiety pobytowe jako produkt hotelarski. Przegląd ofert polskich obiektów nadmorskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Year-round stay packages as a hotel product. An overview of Polish seaside hotel offers

Creator:

Dudziak, Sebastian

Subject and Keywords:

produkt hotelarski ; pakiety pobytowe ; hotele nadmorskie ; hospitality ; stay packages ; seaside hotels

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 49-58

Abstrakt:

Mimo stale rosnącego zainteresowania wyjazdami turystycznymi współczesne hotele funkcjonują w warunkach konkurowania. W wyniku zmieniających się preferencji turystów obiekty te zmuszone są modyfikować produkt w taki sposób, aby możliwie najlepiej dopasować go do oczekiwań strony popytowej przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania swoich zasobów. Jedną z takich możliwości jest tworzenie pakietów pobytowych. Niniejszy artykuł poświęcono teoretycznym zagadnieniom dotyczącym produktu hotelarskiego i pakietu pobytowego oraz zaprezentowano wyniki badań własnych, których głównym celem była identyfikacja występowania całorocznych pakietów pobytowych w ofertach hoteli nadmorskich na przykładzie obiektów trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych. Przyjęta hipoteza zakłada, że badane hotele posiadają zróżnicowaną ofertę całorocznych pakietów pobytowych. Przedstawione dane potwierdzają występowanie analizowanych produktów jedynie w 52% hoteli skategoryzowanych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: