Object structure
Title:

Planowanie elastyczne a rozwój zrównoważony w turystyce – istota, cele i możliwości wdrożenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Resilience planning vs. sustainable development in tourism – essence, objectives and possibilities of implementation

Creator:

Niezgoda, Agnieszka ; Awedyk, Matylda

Subject and Keywords:

planowanie elastyczne ; rozwój zrównoważony ; strategia rozwoju turystyki ; resilience planning ; sustainable development ; tourism development strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535, s. 133-142

Abstrakt:

Planowanie elastyczne jest metodą planowania uwzględniającą coraz szybciej postępujące zmiany we współczesnym świecie. Celem artykułu jest prezentacja istoty i założeń planowania elastycznego w kontekście rozwoju zrównoważonego na przykładzie turystyki. Jako przykład empiryczny przedstawiono analizę Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku pod kątem uwzględnienia zasad planowania elastycznego i ich wdrażania. Wykorzystano badanie o charakterze jakościowym i metodę analizy danych zastanych (desk research). Analiza dokumentu wskazuje, że koncepcja planowania elastycznego nie jest jeszcze znana i stosowana na badanym obszarze. Można spotkać nieliczne odniesienia do celów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, jednak brakuje uwzględnienia współzależności tych celów, co jest warunkiem rozwoju zrównoważonego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.12

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: