Object structure
Title:

Znaczenie social farmingu w wybranych krajach Unii Europejskiej jako przykład przedsiębiorczości w turystyce na obszarach wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of social farming in selected European Union countries as an example of entrepreneurship in tourism in rural areas

Creator:

Roman, Michał ; Wojcieszak, Monika

Subject and Keywords:

gospodarstwa opiekuńcze ; Unia Europejska ; social farming ; przedsiębiorczość na wsi ; produkt turystyczny ; agroturystyka ; turystyka wiejska ; care farming ; care homes ; European Union ; rural entrepreneurship ; tourism product ; agritourism ; rural tourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535, s. 161-171

Abstrakt:

Celem artykułu było zaprezentowanie znaczenia social farmingu w rozwoju turystyki. W opracowaniu scharakteryzowano pojęcie social farming z uwzględnieniem zarówno czynników wspierających go, jak i ograniczeń. Zaprezentowano również przykłady social farmingu w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Artykuł opracowano z wykorzystaniem metody desk research. Posłużono się klasyczną analizą dokumentów o charakterze zastanym, jak i strategicznym, dzięki którym ustalono fakty, weryfikację i prezentację. Dobór metod determinowała dostępność materiałów źródłowych, z których część miała charakter pierwotny lub wtórny (raporty, dokumenty statystyki publicznej, literatura związana z social farmingiem). Zauważono, że w krajach Unii Europejskiej coraz silniej rozwija się social farming, gdyż z roku na rok rośnie liczba gospodarstw oferujących opiekę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: