Object structure
Title:

Popyt a komunikacja marketingowa na rynku biur podróży

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Demand vs. marketing communication on the travel agency market

Creator:

Mazurek-Kusiak, Anna

Subject and Keywords:

komunikacja marketingowa ; kanały komunikacji ; biura podróży ; potrzeba ; marketing communication ; channels of communication ; travel agency ; need

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535, s. 111-119

Abstrakt:

Celem badań przedstawionych w artykule było poznanie najważniejszych czynników i kanałów komunikacji, na które zwracają uwagę turyści przy wyborze biura podróży, gdzie kupują imprezy turystyczne, oraz wskazanie, jakie są główne cele wyjazdów turystycznych ze względu na wiek respondentów. Przed przygotowaniem oferty biura podróży powinny pozyskać informacje o potrzebach i celach wyjazdów turystycznych potencjalnych klientów w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z nimi. Ponadto organizatorzy turystyki powinni wybrać kanał komunikacji dostosowany do wieku klientów. W przypadku młodych klientów należy prowadzić interaktywny dialog oparty na technologiach mobilnych. Klienci w średnim wieku woleliby korzystać z tradycyjnej formy komunikacji, jak katalogi, ulotki. Natomiast seniorzy najbardziej ufają opinii znajomych, więc biura podróży z jednej strony muszą zadbać o wysoką jakość swoich usług, a z drugiej mogą wykorzystać np. elementy marketingu szeptanego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: