Object structure
Title:

Propozycja metody pomiaru postrzeganej atrakcyjności turystycznej państw Grupy Wyszehradzkiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Suggestion of the method of measurement of perceived tourist attractiveness of Visegrad Group countries

Creator:

Ziółkowska-Weiss, Kamila ; Żemła, Michał

Subject and Keywords:

postrzegana atrakcyjność turystyczna ; Grupa Wyszehradzka ; Europa Środkowa ; perceived tourist attractiveness ; Visegrad Group ; Central Europe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 205-215

Abstrakt:

W artykule wykorzystano metodę pomiaru postrzeganej atrakcyjności turystycznej obszaru z wykorzystaniem ankietyzacji uczestników ruchu turystycznego. Badaniu poddano atrakcyjność turystyczną państw Grupy Wyszehradzkiej oraz pięciu innych państw Europy Środkowej jako potencjalnych konkurentów. Badania prowadzono z respondentami z wszystkich krajach Grupy. Respondenci oceniali atrakcyjność dziewięciu państw Europy Środkowej w zakresie uprawiania ośmiu popularnych form turystyki: city breaks, piesza turystyka górska, sporty zimowe, turystyka wypoczynkowa związana z wodą (w tym plażowa), turystyka dziedzictwa kulturowego, turystyka spa i wellness, turystyka kulinarna oraz zakupowa. Wyniki pokazują, że atrakcyjność turystyczną Polski, Słowacji, Republiki Czeskiej i Węgier oceniono umiarkowanie wysoko, niżej niż Austrii, porównywalnie z Niemcami, ale wyraźnie wyżej niż Rumunii, Słowenii i Litwy. Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej najwyżej oceniono atrakcyjność turystyczną Słowacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.19

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: