Object structure
Title:

Bariery prawne w zarządzaniu marketingiem terytorialnym w miastach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Legal barriers in city’s tourism promotion management

Creator:

Krukowska, Renata ; Haponiuk, Iwona Ewa

Subject and Keywords:

promocja turystyczna ; jednostki samorządu terytorialnego ; prawo ; tourist promotion ; local government units ; law

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 90-100

Abstrakt:

Wdrażanie kompleksowych działań z zakresu promocji miasta często utrudniają bariery prawne. Celem pracy jest identyfikacja oraz określenie skutków, wraz z propozycją eliminacji, głównych przeszkód prawnych pojawiających się w działaniach samorządu miejskiego w promocji turystycznej. Artykuł opiera się na analizach empirycznych prowadzonych przez osoby zatrudnione w działach turystyki urzędów miast oraz wywiadach z przedstawicielami organizacji turystycznych. Zidentyfikowane bariery wymagają zmian legislacyjnych bądź nowych uregulowań prawnych, wykładni prawa oraz kreatywności w znajdowaniu rozwiązań. Barierą prawną w obrębie marketingu terytorialnego i promocji może być zarówno rygoryzm regulacji, jak i ich zbytnia liberalizacja. Należy szukać możliwości delegowania zadań do samorządu gospodarczego, przemysłu turystycznego czy ROT/LOT, natomiast działania związane z finansowaniem działań promocyjnych – ukierunkowywać na współpracę i partnerstwo publiczno-prywatne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: