Object structure
Title:

Działalność marketingowa gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing activities of eco-agritourism farms in Poland

Creator:

Wilk, Iwona

Subject and Keywords:

ekoagroturystyka ; marketing ekologiczny ; oczekiwania klientów ; działalność marketingowa ; ecoagritourism ; green marketing ; customers expectations ; marketing activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 195-204

Abstrakt:

Istotną formą realizacji idei zrównoważonego rozwoju w turystyce jest ekoagroturystyka, czyli działalność agroturystyczna prowadzona w ekologicznym gospodarstwie rolnym. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki działań marketingowych gospodarstw ekoagroturystycznych w świetle oczekiwań ekoagroturystów, a także sformułowanie dla nich rekomendacji w obszarze realizacji proekologicznej aktywności rynkowej. Badania zostały przeprowadzone w roku 2012 oraz w roku 2017 i objęły gospodarstwa ekoagroturystyczne w Polsce oraz klientów tych gospodarstw. W celu pozyskania informacji od respondentów wykorzystano metodę wywiadu. W świetle badań można stwierdzić, że klienci gospodarstw ekoagroturystycznych oczekują oferty usługowej uwzględniającej aspekt proekologiczny w możliwie najszerszym zakresie, a także są skłonni przyczyniać się do kształtowania jej proekologicznych cech, oceniając ją i formułując swoje propozycje.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: