Object structure
Title:

Świadomość lokalna mieszkańców jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie gminy Karlino

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local awareness of inhabitants as a factor of tourism development on the example of Karlino municipality

Creator:

Głąbiński, Zbigniew ; Duda, Tomasz ; Szostak, Daniel

Subject and Keywords:

potencjał turystyczny ; świadomość lokalna ; partycypacja społeczna ; tourism potential ; local awareness ; social participation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 59-71

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących problematyki udziału mieszkańców w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem kreowania potencjału turystycznego. W oparciu o przeprowadzone w środowisku lokalnych liderów zogniskowane wywiady grupowe omówiono główne problemy dotyczące udziału lokalnej społeczności w rozwoju turystyki w gminie Karlino. Zwrócono uwagę na rolę władz gminnych w kształtowaniu świadomości lokalnej oraz budzeniu aktywności społecznej i ekonomicznej wśród mieszkańców. Wyniki badań potwierdziły wysoki poziom świadomości mieszkańców gminy, zaangażowanie władz samorządowych oraz dobre relacje pomiędzy interesariuszami rozwoju turystyki. Głównym ujawnionym problemem były trudności w przepływie informacji. Jako sposób rozwiązywania problemów zaproponowano utworzenie nowych kanałów komunikacji i konsultowania się pomiędzy wszystkimi stronami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: