Object structure

Title:

Wpływ zakresu usług dodatkowych, świadczonych przez hotele butikowe, na ich ocenę przez gości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effect of the scope of additional services provided by boutique hotels on their assessment by guests

Creator:

Świątkowska, Monika ; Stangierska, Dagmara ; Kotermańska, Małgorzata

Subject and Keywords:

hotele butikowe ; usługi hotelarskie ; ocena usług ; boutique hotels ; hotel services ; services evaluation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 186-194

Abstrakt:

Celem badania była analiza wpływu usług dodatkowych, świadczonych przez hotele butikowe, na ich ocenę przez gości. Zakres pracy stanowi charakterystyka hoteli butikowych, przybliżenie usług oferowanych przez te hotele, a także charakterystyka czynników decydujących o ocenie hotelu. W części badawczej przeprowadzona została analiza usług świadczonych przez wybrane hotele butikowe w miastach, poza miastami i w miejscowościach o charakterze wypoczynkowym. Analizie poddano zakres usług dodatkowych: uzupełniających, fakultatywnych i towarzyszących. Stwierdzono, że zakres usług dodatkowych nie wpływa znacząco na ocenę hotelu; jest ona związana w znacznie większym stopniu z rdzeniem usługi. Szerszy zakres usług dodatkowych jest świadczony przez hotele poza miastami, co wynika z ich charakteru. Szerokość oferty hotelu ma przede wszystkim wymiar marketingowy i pomaga uzyskać przewagę konkurencyjną.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.17

Language:

pol

Relation:

Marketing turystyczny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu