Object structure
Title:

Ocena stron internetowych wybranych polskich portów jachtowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of websites of selected Polish yacht ports

Creator:

Hącia, Ewa ; Łapkko, Aleksandra

Subject and Keywords:

port jachtowy ; strony internetowe ; promocja ; yacht port ; website ; promotion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 72-80

Abstrakt:

Celem artykułu jest przeprowadzenie badań treści stron internetowych nadbałtyckich portów jachtowych. Na potrzeby artykułu postawiono hipotezę badawczą, że narzędzie, jakim jest strona internetowa, jest w bardzo niewielkim stopniu wykorzystywane przez porty jachtowe. Prowadząc badania, skoncentrowano się na 18 polskich portach leżących wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na terenach przynależnych do dwóch województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Badania polegały na ocenie stron internetowych portów według przyjętych 10 kryteriów, w aspekcie ich przydatności dla potencjalnych turystów poszukujących informacji o danym porcie i dostępnych na jego terenie usługach. Wykorzystano przy tym takie metody badawcze, jak obserwacja teoretyczno-analityczna połączona z eksploracją stron internetowych oraz metoda bonitacji punktowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: