Object structure
Title:

Marka „Roztocze – Witalność z natury” jako identyfikator walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

“Roztocze – Witalność z natury” brand as an indicator of the biotic assets of the region in marketing slogans and tourism products

Creator:

Brzezińska-Wójcik, Teresa

Subject and Keywords:

marka ; promocja ; produkt turystyczny ; przyroda ożywiona ; Roztocze region ; brand ; promotion ; tourism product ; biotic assets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535; s. 9-25

Abstrakt:

Opisano wyniki badań nad oceną marki „Roztocze – Witalność z natury” jako wyróżnika walorów przyrody ożywionej regionu w hasłach marketingowych i produktach turystycznych. Założone cele zrealizowano metodami kwerendy i inwentaryzacji, odsiewu i analizy możliwości rozwoju. Wyniki wskazują, że spośród walorów przyrody ożywionej najczęściej przywoływane są krajoznawcze, specjalistyczne oraz rośliny uprawne. Hasła marketingowe nawiązują zwłaszcza do walorów wypoczynkowych i krajoznawczych. Przeważnie proponowane są produkty – szlaki, obiekty i potrawy oraz tylko jeden produkt-obszar. Nazewnicze wyróżniki obiektów noclegowych odnoszą się głównie do walorów wypoczynkowych, szczególnie na Roztoczu Tomaszowskim, natomiast nazwy obiektów żywieniowych – do specjalistycznych, także w tym subregionie. Zatem marka w najszerszym zakresie identyfikuje walory przyrody ożywionej tego subregionu poprzez hasła marketingowe nie zawsze z nimi spójne i nieliczne produkty turystyczne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.535.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 535 ; Marketing turystyczny

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: