Object

Title: Sektor usług i jego rola w tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej

Title in english:

Services Sector and its Role in Job Creation in the European Union

Creator:

Węgrzyn, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72, s. 59-68

Abstrakt:

Celem opracowania jest pokazanie dynamiki i struktury zatrudnienia w sektorze usługowym w krajach Unii Europejskiej. W krajach rozwiniętych obserwuje się permanentny wzrost znaczenia sektora usług, przy jednoczesnym zmniejszaniu się znaczenia sektora rolniczego i utrzymywaniu się na w miarę stabilnym poziomie znaczenia przemysłu. Obecnie sektor usług jest najbardziej dynamicznym sektorem pod względem tworzenia miejsc pracy. We wszystkich państwach członkowskich sektor usług stanowi zdecydowanie największy udział w zatrudnieniu - od ponad 80% w Wielkiej Brytanii i Luksemburgu do nieco poniżej 56% ogółu zatrudnionych w Polsce i Słowenii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122254

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 72 ; Ekonomia, vol. 2 ; Integracja europejska

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information