Object structure
Title:

Sektor usług w Polsce - znaczenie i perspektywy rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Service Sector in Poland - The Role and Development Prospects

Creator:

Węgrzyn, Grażyna

Subject and Keywords:

sektor usług ; usługi oparte na zaawansowanej wiedzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 139, s. 184-196

Abstrakt:

Celem opracowania jest zidentyfikowanie trwałych tendencji i cech rozwoju sektora usług w Polsce w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej, będącymi liderami, jeżeli chodzi o rozwój tego sektora. W opracowaniu wskazano na obecne problemy i perspektywiczne możliwości rozwoju sektora usług w Polsce. Polska gospodarka charakteryzuje się słabo rozwiniętym sektorem usług. Sektor usług, skupiając branże, których działalność sprzyja tworzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy, jest wręcz niezbędny do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 139 ; Ekonomia, vol. 10 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: