Object

Title: Gęstość instytucjonalna jako czynnik konkurencyjności regionu

Title in english:

Institutional thickness as a factor of the region competitiveness

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 308-318

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie zależności pomiędzy tzw. gęstością instytucjonalną (institutional thickness) a rozwojem i konkurencyjnością regionu. W artykule instytucje są rozumiane jako zorganizowane podmioty działające w określonym miejscu i zaspokajające dzięki swej działalności określone potrzeby społeczno-gospodarcze, ale także jako reguły, normy i zasady występujące w środowisku lokalnym, tworzące niepowtarzalne otoczenie społeczno-gospodarcze. Natomiast gęstość instytucjonalna zależy od poziomu rozwoju organizacyjnego i instytucjonalnego jednostki przestrzennej. Wpływa ona na udział i miejsce regionu w powiązaniach funkcjonalnych z otoczeniem. Od niej zależą m.in. zdolność do czerpania korzyści zewnętrznych, w tym związanych z przepływem innowacji, stopień niezależności regionu od podmiotów zewnętrznych oraz możliwości kooperacji wewnątrz jednostki terytorialnej i z jej otoczeniem. Warunki konieczne do rozwoju gęstości instytucjonalnej to: wysoka liczebność silnych instytucji w środowisku lokalnym, silne, szeroko zakrojone i częste interakcje (w tym wymiana informacji i kooperacja) pomiędzy instytucjami, rozwój tożsamości lokalnej i regionalnej oraz poczucia wspólnych interesów, a także wspólne zaangażowanie członków instytucji strategii w przedsięwzięcie. Rozwój regionu w oparciu o zasoby endogeniczne, wzbogacany o czerpanie korzyści z otoczenia, opiera się na gęstości instytucjonalnej. Czynnikiem sprzyjającym jest wystąpienie efektu synergii, który jest wzmacniany m.in. poprzez powiązania sieciowe oraz włączanie tzw. cichej wiedzy (tacit knowledge). Z drugiej strony istnieją wyniki badań empirycznych potwierdzające, że czasami zbyt wysoki poziom gęstości instytucjonalnej utrudnia rozwój i podnoszenie konkurencyjności obszaru.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22704

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information