Object

Title: Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu regionalnej aktywności innowacyjnej województw śląskiego i dolnośląskiego w latach 2008-2010

Title in english:

Industry chains for the regional innovation activity in Silesia and Lower Silesia Voivodeships in 2008-2010

Creator:

Świadek, Arkadiusz

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 226-241

Abstrakt:

Nadrzędnym celem badania była próba identyfikacji warunków występujących w łańcuchach dostaw wpływających na aktywność innowacyjną przedsiębiorstwa w obrębie regionalnych systemów przemysłowych, a w konsekwencji określenie warunków brzegowych dla modelowej regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województw śląskiego i dolnośląskiego. Badanie zostało zrealizowane w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 1141 podmiotów ze wskazanych województw. W analizach wykorzystano modelowanie probitowe. Jest ono skutecznym narzędziem badawczym w przypadku dużych, lecz statycznych prób, gdzie zmienna zależna posiada jakościowy charakter. Osiągnięte wyniki badań wskazały, że sam fakt uczestnictwa przedsiębiorstw w przemysłowych łańcuchach dostaw po stronie dostawców i odbiorców wpływa pozytywnie na działalność innowacyjną systemów regionalnych, w których są zlokalizowane. Funkcjonowanie badanych województw często w ponadregionalnych konstelacjach sieciowych determinuje kreowanie nowych rozwiązań produktów i technologii. Jednocześnie ich różna intensywność wskazuje na odmienne warunki funkcjonowania województw z perspektywy ewolucyjnej. W artykule zwrócono uwagę, że podmioty funkcjonujące w badanych regionach, aby wprowadzać innowacje, powinny być elementami przemysłowej integracji sieciowej, często o zasięgu ponadnarodowym. Na ogół tym bardziej intensywnie, im z większą liczbą podmiotów współpracują. Zjawisko współpracy pionowej zarówno w górę, jak i w dół jest zatem podstawą transferu wiedzy formalnej i taktycznej w systemach przemysłowych w Polsce, lecz z różną intensywnością zależną od poziomu ich cywilizacyjnego rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22699

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information