Object

Title: Zjawisko luki kapitałowej w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011

Title in english:

Equity gap effect financing micro-, small and medium enterprises in Poland in the years 2007-2011

Creator:

Górka, Krzysztof

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 210-225

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zmiany zachodzące w latach 2007-2011 na polskim rynku kapitałowym w obszarze ograniczonej podaży kapitału dostępnego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Za cel artykułu autor stawia opisanie ilościowych i jakościowych zmian podaży środków dedykowanych podmiotom z sektora MŚP w badanym okresie w porównaniu z latami wcześniejszymi. Problem luki kapitałowej jest przedstawiony jako zjawisko wynikające z niedopasowania istniejącej infrastruktury rynku kapitałowego do potrzeb firm z sektora MŚP. Autor opisuje zmiany, które zaszły w tejże infrastrukturze w okresie 2007-2011, prowadząc do powstania nowych grup podmiotów odpowiadających na popyt na kapitał małych przedsiębiorstw. Analizie poddane zostały poszczególne grupy dawców kapitału pod kątem ich wpływu na wypełnianie luki kapitałowej oraz ich umocowania w strukturze dostawców kapitału. Przedstawiona została ramowa specyfika transferu środków w każdym z nowo powstałych kanałów, a także organizacyjna forma działania poszczególnych grup dawców kapitału. Autor wskazuje w podsumowaniu na przełomowe działania o charakterze publicznym i komercyjnym, które powodują w omawianym okresie znaczącą zmianę w podaży finansowania działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem przemian luki kapitałowej w badanym okresie jest zdaniem autora odwrócenie relacji popytu do podaży kapitału na rynku MŚP, w wyniku czego barierą do dalszego transferu środków nie jest dostępność tychże, lecz spełnianie przez przedsiębiorstwa brzegowych warunków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w owe podmioty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:22698

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information