Object structure
Title:

Finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich - analiza dotychczasowych doświadczeń

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Financing of urban revitalization programs - analysis of current experience

Creator:

Farelnik, Eliza

Subject and Keywords:

rewitalizacja ; miasto ; fundusze unijne ; revitalization ; town ; European Union funds

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 290-307

Abstrakt:

Rewitalizacja wybranych obszarów miejskich jest procesem bardzo złożonym, wymagającym zaangażowania wielu podmiotów: władz lokalnych, przedsiębiorców, organizacji, społeczności lokalnej, a także wymagającym bardzo dużych nakładów finansowych. Pojawia się w związku z tym problem znalezienia źródeł finansowania i właściwej konstrukcji montażu finansowego tego typu działań. Celem artykułu jest prezentacja problemów i sposobów finansowania procesu rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego, w których wykorzystywano lokalny program rewitalizacji jako instrument planowania rozwoju. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego pokazuje, że w latach 2004-2010 działania rewitalizacyjne podejmowały przede wszystkim największe miasta regionu, wykorzystując do ich finansowania głównie środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), a także środki własne. W dotychczasowym modelu rewitalizacji dominującym w Polsce, małe miasta, którym nie udało się otrzymać dofinansowania z funduszy unijnych, były praktycznie pozbawione możliwości realizacji lokalnego programu rewitalizacji. Optymalną strukturę montażu finansowego wielopodmiotowego procesu rewitalizacji należy w związku z tym budować, wykorzystując korzyści, jakie płyną także z innych instrumentów finansowych (obligacje komunalne, państwowe fundusze celowe), oraz formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Umożliwić to może m.in. opracowanie ustawy o rewitalizacji miast oraz ustawy o utworzeniu krajowego funduszu rewitalizacji miast w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: