Object

Title: Współzależność metod ustalania cen w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań własnych

Title in english:

Interdependence of Pricing Methods Used in Polish Corporations According to the Individual Researches

Creator:

Waniowski, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 104-114

Abstrakt:

W artykule zostały zaprezentowane powiązania między trzema podstawowymi metodami ustalania cen: metodą kosztową, opartą na relacjach między podażą a popytem oraz na cenach produktów konkurencyjnych. Na podstawie własnych badań ankietowych i wywiadów w polskich przedsiębiorstwach oraz wykorzystując wyniki innych badań, omówiono uwarunkowania i wskazano na różnego rodzaju zależności między poszczególnymi metodami. Przytoczone wyniki świadczą o zróżnicowanym podejściu do problemów stanowienia cen, można jednak zauważyć coraz większą skłonność firm do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań w tym zakresie.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119244

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information