Object structure
Title:

Planowanie kampanii społecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Change Campaign Planning

Creator:

Daszkiewicz, Magdalena

Subject and Keywords:

kampania społeczna ; program społeczny ; marketing społeczny ; planowanie kampanii społecznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 131-145

Abstrakt:

Budowanie kampanii społecznych wymaga solidnego planowania, dającego szansę na dotarcie do docelowych odbiorców i wywołanie oczekiwanych zmian postaw i zachowań. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości związanych z planowaniem kampanii społecznych. Zostały w nim omówione propozycje procedur wykorzystywanych w procesie budowania kampanii społecznej z uwzględnieniem złożoności decyzji podejmowanych na poszczególnych jego etapach.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: