Object structure
Title:

Wykorzystanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach międzykulturowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Implementation of Focus Group Interviews in Intercultural Research

Creator:

Pilarczyk-Bal, Katarzyna

Subject and Keywords:

zogniskowany wywiad grupowy ; badania międzykulturowe ; grupa wielokulturowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 56-70

Abstrakt:

Niniejszy artykuł poświęcony jest możliwości prowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem uczestników międzykulturowych. W części początkowej scharakteryzowano podstawowe cechy wywiadów jako metody badawczej, a następnie przywołano i zanalizowano przykłady trzech wywiadów przeprowadzonych podczas szkoleń międzynarodowych. Przybliżony został skład grupy, cel spotkania, kontekst i cele realizowanego wywiadu, szczegółowy plan oraz wnioski końcowe. Po dokładnej analizie przeprowadzonych wywiadów dokonano oceny przydatności i skuteczności wybranej metody badawczej w środowiskach niejednorodnych kulturowo. Praca kończy się podsumowaniem, w którym ujęte są podstawowe wyzwania stojące przed badaczami chcącymi prowadzić zogniskowane wywiady grupowe na grupach uczestników międzykulturowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: