Object structure
Title:

Zastosowanie różnych technik analizy korespondencji w analizie danych personalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of Different Techniques of Correspondence in the Analysis of Personal Data

Creator:

Stanimir, Agnieszka

Subject and Keywords:

analiza danych personalnych, analiza korespondencji ; wielowymiarowa tablica kontyngencji ; łączona tablica kontyngencji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 36-47

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania różnych technik analizy korespondencji w analizie cech personalnych na podstawie curriculum vitae. W wielu badaniach marketingowych niezbędne jest jednoczesne poznanie wzajemnych relacji, zależności czy współwystąpień wielu zmiennych. Do tego celu można posłużyć się analizą korespondencji - metodą statystyczną z grupy metod eksploracyjnych. Umożliwia ona zbadanie współwystąpień kategorii cech nominalnych (dwóch lub wielu). Efektem jest graficzna prezentacja wzajemnego położenia kategorii analizowanych zmiennych z uwzględnieniem ich współwystąpień oraz zachowaniem jak największej rzeczywistej informacji o cechach. Do analizy danych wykorzystano macierz Burta, wielowymiarową tablicę kontyngencji, łączoną tablicę kontyngencji oraz własną propozycję połączenia dwóch ostatnich technik.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: