Object structure
Title:

Zmienność zadań i przedmiotu kontroli marketingowej w kontekście oceny jej funkcjonowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Variability of Tasks and the Subject of Marketing Control in the Context of Its Functioning Assessment

Creator:

Kowal, Witold

Subject and Keywords:

kontrola marketingowa ; skuteczność operacyjna ; skuteczność strategiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 146-157

Abstrakt:

Celem referatu jest przedstawienie wyników badania przedsiębiorstw, dotyczącego problematyki skuteczności w kontroli marketingowej. Wskazują one, że skuteczność strategiczna ma najważniejsze, a skuteczność operacyjna najmniej znaczące zadanie w kontroli marketingowej. Natomiast od strony informacyjnej najważniejszą rolę w kontroli skuteczności przypisuje się ocenie sprzedaży, udziału w rynku, satysfakcji i lojalności nabywców. Wyniki badania wskazują, że znaczenie celu i przedmiotu kontroli jest takie samo, nawet gdy jej funkcjonowanie zostało oceniane gorzej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: