Object structure
Title:

Marka jako instrument społecznego konstruowania jednostki - metody jakościowe i ilościowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Brand as an Instrument of Social Creation of a Unity - Qualitative and Quantitative Methods

Creator:

Pałys, Katarzyna

Subject and Keywords:

corporate identity ; marka ; indywidualny wywiad pogłębiony ; fotografia socjologiczna ; interpretacja semiologiczna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 19-35

Abstrakt:

Prezentowane badanie ma pokazać, że dzisiaj marki nie tylko porządkują sposób postrzegania i kategoryzowania świata, ale tworzą i konstruują to, co postrzegamy jako otaczającą nas rzeczywistość, oraz nas samych w przestrzeni społecznej. To one mówią, kim jesteśmy, w co wierzymy, dokąd zmierzamy. W badaniu wykorzystano zarówno techniki jakościowe (jak pogłębiony wywiad indywidualny - IDI, analizę fotografii socjologicznej (interpretacja semiologiczna), jak i badanie ilościowe (badanie ankietowe). Na potrzeby operacjonalizacji i porządkowania części jakościowej zastosowano nieużywany dotąd podział marek na taxis (marki o planowo skonstruowanej tożsamości) i kosmos (marki o spontanicznie powstałej tożsamości, jak na przykład ekologizm). Dodatkowo skonstruowano narzędzia mierzące poziom wiedzy i identyfikacji respondenta z marką.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: