Object structure
Title:

Rynek pracy a problem niepełnosprawności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Labour Market and the Disability Problem

Creator:

Kubów, Adam

Subject and Keywords:

osoby niepełnosprawne ; rynek pracy ; formy zatrudnienia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 158-172

Abstrakt:

W artykule przybliżono sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem rynku dolnośląskiego. W ostatnich latach zwiększa się w Polsce ich zatrudnienie przede wszystkim na otwartym rynku pracy. Mimo sprzyjających rozwiązań ustawowych poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce jest jeszcze wyraźnie niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Wśród podstawowych przyczyn takiej sytuacji wymienia się: utrzymujący się wciąż niekorzystny stereotyp osoby niepełnosprawnej, niewielkie zainteresowanie pracodawców tą grupą pracowników, stosowanie przez pracodawców tradycyjnych form zatrudnienia, niskie kwalifikacje i bierna postawa osób niepełnosprawnych, wąska i przestarzała oferta edukacyjna dla tej grupy osób.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: