Object structure
Title:

Interfejs marketingowo-finansowy jako przedmiot badań integrujący metody analiz portfelowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing-Financial Interface as a Subject of Research Integrating the Methods of Portfolio Analysis

Creator:

Golik-Górecka, Grażyna

Subject and Keywords:

analizy portfelowe ; interfejs marketingowo-finansowy ; badania marketingowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 92-103

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wnioski dotyczące rozpoznania interfejsu marketingowo-finansowego, wynikające z australijskich badań marketingowych. Uzupełniają je ogólne założenia i wstępne wnioski z badań prowadzonych metodą case study research w polskich przedsiębiorstwach. Firmy australijskie wykorzystywały więcej metod niż firmy polskie, które napotykały istotne bariery informacyjne. W procesie ewolucji interfejsu marketingu, finansów i IT stale wykorzystywane są kryteria zarówno finansowe, jak i niefinansowe oraz metody statystyczno-informatyczne.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: