Object

Title: Rynek pracy a problem niepełnosprawności

Title in english:

Labour Market and the Disability Problem

Creator:

Kubów, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 158-172

Abstrakt:

W artykule przybliżono sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem rynku dolnośląskiego. W ostatnich latach zwiększa się w Polsce ich zatrudnienie przede wszystkim na otwartym rynku pracy. Mimo sprzyjających rozwiązań ustawowych poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce jest jeszcze wyraźnie niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Wśród podstawowych przyczyn takiej sytuacji wymienia się: utrzymujący się wciąż niekorzystny stereotyp osoby niepełnosprawnej, niewielkie zainteresowanie pracodawców tą grupą pracowników, stosowanie przez pracodawców tradycyjnych form zatrudnienia, niskie kwalifikacje i bierna postawa osób niepełnosprawnych, wąska i przestarzała oferta edukacyjna dla tej grupy osób.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119248

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Rynek pracy a problem niepełnosprawności Feb 27, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information