Object structure
Title:

Marketingowe badanie zgodności i zaraźliwości postaw konsumenckich na podstawie analizy sieci społecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Network Analysis Method for Identifying Consumers' Attitudes Contagion

Creator:

Zbieg, Anita

Subject and Keywords:

analiza sieci społecznych ; marketingowe badanie postaw ; grupowanie i zaraźliwość postaw konsumenckich ; homofilia ; rozprzestrzenianie się postaw

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161, s. 48-55

Abstrakt:

Propozycja marketingowego badania postaw konsumenckich na podstawie analizy sieci społecznych polega na wykorzystaniu w badaniu zmiennych psychologicznych (postawa konsumenta) oraz społecznych (sieć społecznych relacji konsumenta). Analiza literatury wskazuje na trzy mechanizmy społeczne wyjaśniające podobieństwo cech pomiędzy osobami połączonymi w sieci relacją. Są to: homofilia, czynnik zewnętrzny oraz zaraźliwość społeczna, przy czym jedynie zaraźliwość społeczna jest mechanizmem, na który wpływ ma kierunek relacji. Obserwując czynniki społeczne i zmienne psychologiczne, czyli mając wiedzę na temat sieci relacji społecznych pomiędzy grupami badanych oraz znając postawy konsumenta, można wnioskować na temat grupowania się postaw i wielkości zaraźliwości społecznej daną postawą, mierzonej według zaproponowanej w artykule metody.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 161 ; Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 6

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: