Object

Title: Rozbieżności definicyjne operacji bankowych klasyfikowanych na podstawie kryterium bilansu

Title in english:

The definition divergence of banking operations classified by the balance sheet criterion

Creator:

Świderska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 524-532

Abstrakt:

Tradycyjna klasyfikacja operacji bankowych wyróżnia operacje aktywne (czynne), pasywne (bierne) oraz usługowe (pośredniczące), ale w literaturze znaleźć można wiele przykładów rozbieżnego definiowania operacji bankowych opartych na kryterium bilansu – np. podejście stricte rachunkowe lub brak odwołania do konkretnych pozycji aktywów czy pasywów. Powiązanie konkretnych działań banku z pozycją w bilansie najlepiej oddaje istotę klasyfikacji, wymaga jednak znajomości nie tylko samego bilansu, ale również rodzajów pozycji pozabilansowych. Zarówno aktywa, jak i pasywa nie mają charakteru jednorodnego, co oznacza, że dla ich opisu powinno się uwzględniać kryteria dodatkowe, które dopełniają charakterystykę opartych na nich operacji bankowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73776

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information