Object

Title: Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki

Title in english:

Efficiency of maturity transformation in banking system

Creator:

Ślązak, Emil

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 297-306

Abstrakt:

Artykuł przedstawia istotę transformacji terminów kapitału jako istotnego wymiaru pośrednictwa finansowego realizowanego przez banki, wskazując, że mechanizm ten zapewnia efektywniejszą alokację kapitału inwestorów narażonych na indywidualne szoki płynnościowe niż rynek obligacji. Z drugiej strony – system niepełnych rezerw w działalności banków jest stałym źródłem niestabilności całego sektora bankowego w wyniku materializacji idiosynkratycznego szoku podażowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73755

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information