Object structure

Title:

Benchmarking usług bankowych w bankowości spółdzielczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Benchmarking of bank services in cooperative banks

Creator:

Zabawa, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 546-558

Abstrakt:

W artykule dokonano prezentacji autorskiej procedury umożliwiającej dokonanie oceny jakości usług bankowych z wykorzystaniem benchmarkingu. Jej weryfikacji dokonano na przykładzie implementacji w środowisku polskiej bankowości spółdzielczej. Opracowana procedura dedykowana jest spółdzielczym grupom bankowym lub też oddziałom banku komercyjnego. Dodatkowo może ona znaleźć zastosowanie w instytucjach finansowych innych niż banki, takich jak np. firmy ubezpieczeniowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu