Object structure

Title:

Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Przeszłość i teraźniejszość

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Securitization of mortgage debts in the United States. The past and the present

Creator:

Kalasińska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 394-401

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiona została krótka analiza rynku sekurytyzacyjnego w USA w okresie tuż przed kryzysem (głównie lata 2005-2006), jak również w jego trakcie i po kryzysie finansowym. Analizy zaprezentowane w niniejszym artykule stanowią punkt wyjścia do dalszych badań nad zmianami na rynku sekurytyzacyjnym zarówno w USA, jak i w krajach europejskich, a zatem i w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu