Object structure
Title:

Propozycja ujęcia sekurytyzacji syntetycznej na gruncie prawa polskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Synthetic securitisation in Poland – legal aspects

Creator:

Liberadzki, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 232-240

Abstrakt:

Opracowanie dotyczy możliwości zastosowania zaawansowanych struktur sekurytyzacyjnych w Polsce. Różnorodne typy papierów ABS, szczególnie syntetyczne struktury CDO/CLO, zostały omówione, przeanalizowane i porównane. Największe wyzywanie stanowi dopasowanie modelu syntetycznej sekurytyzacji do otoczenia prawno-instytucjonalnego w Polsce. Warto nadmienić, że pomimo rozpowszechnienia struktur CDO na świecie, szczególnie w USA, nie były one w zasadzie praktycznie w ogóle stosowane w Polsce. W opracowaniu sformułowano postulaty i wskazano obszary dotyczące tych rozwiązań prawnych, które należałoby zastosować w przypadku wprowadzania syntetycznych CDO do polskiej praktyki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: