Object structure

Title:

Mierniki społecznej odpowiedzialności sektora bankowego – studia przypadków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Banking sector indicators of corporate social responsibility – case studies

Creator:

Borys, Grażyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 125-135

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest analiza studiów przypadków rankingów i ratingów banków społecznie odpowiedzialnych. Analiza ta koncentruje się na miernikach CRS. Od prawidłowego doboru tych mierników zależy bowiem skuteczność wykorzystywania rankingów i ratingów jako narzędzi oceny zakresu wdrożenia idei CRS w praktyce bankowej, empirycznej weryfikacji zależności między wynikami działalności w zakresie CRS a wynikami finansowymi banków oraz powodzenie giełdowych indeksów społecznej odpowiedzialności oraz skuteczności audytów prawnej odpowiedzialności banków w zakresie CRS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu