Object

Title: Zagraniczne źródła finansowania banków europejskich w warunkach unii monetarnej

Title in english:

Foreign sources of financing of European banking sector in the conditions of monetary union

Creator:

Kolany, Krzysztof ; Półtorak, Bogusław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 402-408

Abstrakt:

Integracja europejska nie ominęła rynku bankowego. W dekadzie 2000-2009 europejskie banki rozwinęły działalność kredytową poza granicami państw, tworząc sieć wzajemnych powiązań finansowych. Kryzys nadmiernego zadłużenia ujawnił skalę i znaczenie transgranicznych zobowiązań bankowych, które wywierają coraz silniejszy wpływ na decyzje gospodarcze i polityczne. Istnieje ryzyko, że niewypłacalność jednego kraju lub jego sektora bankowego doprowadzi do kryzysu bankowego w całej Europie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73764

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information