Object

Title: Wpływ decyzji finansowych gospodarstw domowych oraz metod refinansowania na płynność sektora bankowego w latach 2006-2009

Title in english:

Impact of financial decisions of households and the refinancing methods on the liquidity in the banking sector in 2006-2009

Creator:

Staniszewska, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 275-287

Abstrakt:

Niniejszy artykuł opisuje badanie płynności sektora bankowego w aspekcie decyzji finansowych gospodarstw domowych. W pierwszej części artykułu analizowane są formy oszczędzania polskich gospodarstw domowych. Porównano decyzje finansowe sprzed kryzysu finansowego i w jego trakcie. Wskazano na czynniki wpływające na zmianę preferencji oszczędnościowych gospodarstw domowych. Druga część artykułu koncentruje się na depozytach w zestawieniu z zadłużeniem gospodarstw domowych w bankach komercyjnych. Porównano pod względem dynamiki i wolumenu długoterminowe instrumenty oszczędnościowe i kredytowe. Trzecia część artykułu wskazuje na kierunki rozwoju metod refinansowania pozwalające bezpiecznie utrzymać płynność banku. Autorka stwierdza, że tylko różnorodne źródła refinansowania są w stanie zapewnić płynność banków

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73753

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information