Object structure

Title:

Rezerwy statystyczne w hiszpańskim sektorze bankowym jako przykład praktycznego zastosowania koncepcji dynamicznego rezerwowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical provisions in Spanish banking sector as an example of practical application of dynamic provisioning

Creator:

Orzeszko, Teresa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 96-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest rozpoznanie i charakterystyka istoty rezerw statystycznych tworzonych przez hiszpańskie instytucje kredytowe oraz analiza i prezentacja zasad ich funkcjonowania. Wspomniane rezerwy stanowią pierwszą w historii udaną próbą wdrożenia koncepcji dynamicznego rezerwowania do praktyki bankowej na szeroką skalę. Chociaż za przykładem Hiszpanii poszło jeszcze kilka innych krajów, to jednak dynamiczne rezerwowanie nie znalazło szerokiego uznania i powszechnej akceptacji w skali światowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu