Object structure
Title:

Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego (reverse mortgage) w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reverse mortgage conditions of functioning and development in Poland

Creator:

Buszko, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 444-452

Abstrakt:

Reverse mortgage jest rozwiązaniem umożliwiającym konwersję kapitału zamrożonego w nieruchomości na świadczenia pieniężne wypłacane w okresie emerytalnym. W Polsce trwają obecnie prace nad wprowadzeniem reverse mortgage w postaci odwróconego kredytu hipotecznego. Uruchomienie na polskim rynku odwróconego kredytowania hipotecznego jest uzasadnione zmianami demograficznymi, niską efektywnością repartycyjnego systemu emerytalnego oraz prognozowanymi niskimi świadczeniami emerytalnymi uzyskiwanymi z innych źródeł. Wprowadzenie tego instrumentu w Polsce wymaga przede wszystkim szerokich zmian legislacyjnych, w tym rozwiązania problemu definicji samej umowy, określenia grupy podmiotów uprawnionych do sprzedaży reverse mortgage, a także wprowadzenia regulacji zabezpieczających interes zarówno instytucji finansowych, jak i kredytobiorców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: