Show structure

Title:

Bankowość islamska w Indonezji – historia, teraźniejszość, przyszłość

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Islamic banking in Indonesia – history, present, future

Creator:

Adamek, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 373-382

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba charakterystyki bankowości islamskiej jako elementu architektury indonezyjskiego systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwojowych tej formy pośrednictwa finansowego. Realizacja wyznaczonego zadania oparta będzie na wynikach studiów literaturowych dotyczących poruszanej tematyki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu