Object

Title: Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres i formy

Title in english:

Economic co-operation of small and medium enterprises – the scope and forms

Creator:

Ujda-Dyńka, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 266-273

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę rozpoznania zakresu i form współdziałania gospodarczego, a także uwarunkowań podejmowanej współpracy przez małe i średnie przedsiębiorstwa subregionu tarnobrzeskiego. Analiza empiryczna poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych pojęć dotyczących problemu badawczego oraz podkreśleniem roli współdziałania w umacnianiu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:71985

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information