Object structure
Title:

Kompetencje członków zespołów procesowych na tle zmian społeczno-gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The competence of team members on the background of the process of socio-economic changes

Creator:

Baskiewicz, Nicoletta

Subject and Keywords:

kompetencje ; zmiany społeczno-gospodarcze ; postawy ; potrzeby ; motywy ; motywacja ; competence ; socio-economic changes ; attitudes ; needs ; motives ; motivation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 11-20

Abstrakt:

W niniejszym artykule poruszono kwestie aktualnych i przewidywanych zmian społeczno-gospodarczych przekładających się na formy zatrudnienia. Na podstawie literatury przedmiotu zaprezentowano istotę kompetencji oraz zasady motywowania pracowników. W zakończeniu przedstawiono wnioski dotyczące analizowanej kwestii wysnute po przeprowadzeniu rozmów z osobami, które właśnie wchodzą na rynek pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: