Show structure

Title:

Porównanie narzędzi wspierania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwach innowacyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative study of tools supporting pro-innovative attitudes in innovative enterprises

Creator:

Lewicka, Dagmara

Subject and Keywords:

wspieranie innowacyjności ; funkcja personalna ; motywatory ; aktywność innowacyjna ; sylwetka innowatora ; supporting innovation ; HRM policy ; motivators ; innovative activity ; innovator's profile

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 134-144

Abstrakt:

W artykule porównano narzędzia wspierania innowacyjności w obszarze HRM w czterech przedsiębiorstwach: dwóch operujących na globalnym rynku i dwóch działających lokalnie w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono problematyce motywowania do innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu