Object structure
Title:

Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural premises of social capital development in virtual communities of practice

Creator:

Bendkowski, Jacek

Subject and Keywords:

wirtualne wspólnoty działań ; kapitał społeczny ; struktura społeczna ; tworzenie i dyfuzja wiedzy ; sieć społeczna ; virtual communities of practice ; social capital ; creation and diffusion pf knowladge

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 29-36

Abstrakt:

Sukces w globalnej gospodarce sieciowej jest uzależniony od umiejętności kierowania procesami kreowania i dyfuzji wiedzy w przestrzeni wirtualnej. W artykule zanalizowano zależności pomiędzy strukturą, kapitałem społecznym oraz procesami tworzenia i dzielenia się wiedzą w wirtualnej wspólnocie działań (sieci wiedzy). Ponadto zidentyfikowano strukturalne determinanty rozwoju jej kapitału społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: