Object structure
Title:

Dojrzałość projektowa jako mechanizm identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project maturity as a mechanism of identification of origins of success and failures in the project management

Creator:

Dolata, Magdalena

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; dojrzałość projektowa organizacji ; rozwój organizacji ; project maturity ; project management ; organisational development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 62-69

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie dojrzałości projektowej jako zdolności organizacji do zrozumienia przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami. Punktem wyjścia uczyniono przedstawienie charakterystyki dojrzałości projektowej organizacji i wybranych jej modeli, co pozwoliło w dalszej części artykułu na sformułowanie wniosku, że organizacje, które doskonale opanują zarządzanie projektami, działają znacznie sprawniej, potrafią radzić sobie ze zmianami i zrozumieć przyczyny swoich sukcesów oraz porażek, a w konsekwencji wykorzystywać je dla własnej korzyści, jaką jest rozwój organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: