Object structure
Title:

Konsekwencje zmiany relacji pracownik–organizacja. Zarys problematyk

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The consequences of change in the relations between employees and organizations

Creator:

Januszkiewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

relacja pracownik-organizacja ; kluczowe kompetencje ; elastyczne formy zatrudnienia ; wirtualizacja pracy ; relationship between employees and organizations ; core competences ; flexible work form

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, 105-111

Abstrakt:

Współczesne metody organizacji i zarządzania zakładają konieczność istotnej ingerencji w strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule za najbardziej symptomatyczne zmiany wynikające z tych tendencji uznano koncentrację na kluczowych kompetencjach pracowników, wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz wirtualizację pracy. Zmiany te powodują, iż tradycyjnie budowana i podtrzymywana więź pracownika i organizacji zdezaktualizowała się, a jej nowa formuła nie do końca została jeszcze wypracowana. Określenie najbardziej newralgicznych obszarów kształtowania tych relacji pozwoli na odkrycie szans i zrozumienie zagrożeń z nią związanych, a w konsekwencji na bardziej efektywne i skuteczne projektowanie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: