Object

Title: Konsekwencje zmiany relacji pracownik–organizacja. Zarys problematyk

Title in english:

The consequences of change in the relations between employees and organizations

Creator:

Januszkiewicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, 105-111

Abstrakt:

Współczesne metody organizacji i zarządzania zakładają konieczność istotnej ingerencji w strukturę i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule za najbardziej symptomatyczne zmiany wynikające z tych tendencji uznano koncentrację na kluczowych kompetencjach pracowników, wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz wirtualizację pracy. Zmiany te powodują, iż tradycyjnie budowana i podtrzymywana więź pracownika i organizacji zdezaktualizowała się, a jej nowa formuła nie do końca została jeszcze wypracowana. Określenie najbardziej newralgicznych obszarów kształtowania tych relacji pozwoli na odkrycie szans i zrozumienie zagrożeń z nią związanych, a w konsekwencji na bardziej efektywne i skuteczne projektowanie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:71965

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information