Object structure
Title:

Strategia sprzedaży jako egzekucja strategii organizacji – powstanie barier wzrostu przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sales strategy as an implementation of organization strategy – rise of barriers of company’s growth

Creator:

Pindelski, Mikołaj

Subject and Keywords:

strategia sprzedaży ; strategia ; sprzedaż ; bariery wzrostu ; zarządzanie sprzedażą ; sales strategy ; strategy ; sales ; growth barriers ; sales management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 194-202

Abstrakt:

Opracowanie zawiera rozważania dotyczące doboru strategii sprzedaży do strategii organizacji. Nadaje to strategii sprzedaży rangę planu wykonawczego, operacyjnego, niemniej jednak niezmiernie istotnego w kontekście realizacji strategii. W tym celu dokonano wyboru typologii strategii organizacji oraz strategii sprzedaży, a także opisu poszczególnych elementów składowych strategii sprzedaży. Na tej podstawie, opierając się na analizie poszczególnych elementów amplifikowanych w każdym z typów strategii, arbitralnie dobrano najbardziej odpowiadające sobie strategie organizacji i sprzedaży. Analizy te zostały przeprowadzone w kontekście powstawania barier w rozwoju wartości podmiotu wynikających z niewłaściwego ich doboru

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: