Object

Title: Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wskaźników wykonalności

Title in english:

A model of selecting the corporate management strategy including feasibility indicators

Creator:

Stabryła, Adam

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 219-226

Abstrakt:

Artykuł został napisany z pozycji analizy decyzyjnej odniesionej do wyboru optymalnego wariantu strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Specyfika prezentowanego modelu polega na wprowadzeniu do niego wskaźników wykonalności, będących miarami przewidywanej skuteczności realizacji jakiegoś przedsięwzięcia (strategii, procesu). Zoperacjonizowaną formą wykonalności są wskaźniki odnoszące się przede wszystkim do planowanych przepływów pieniężnych, wartości produkcji i sprzedaży, wydajności, zdolności produkcyjnej. W rozwinięciu artykułu zawarto następujące kwestie: interpretację unormowanych i zmiennych możliwości realizacyjnych, sposób określania wskaźnika wykonalności, charakterystykę modelu (założenia i procedurę postępowania), interpretację ryzyka dynamicznego i statycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:71979

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information